Invitasjon

Lettmaterialkonferansen 2014

Norsk Industri i samarbeid med Sintef, Hydro, NFR og NCE Raufoss inviterer til to innholdsrike og spennende lettmaterial-dager i Haugesund 2.-3. september.

Konferansen inneholder spennende bedriftsbesøk til Hydro Karmøy og Marine Aluminium, og et godt faglig program for næringsliv, forskning og forvaltning på området lette materialer (lettmetall, kompositter, plast, fremtidens hybridløsninger m.m.)

http://www.norskindustri.no/Bransjer/Teknobedriftene/KALENDER/lettmaterial-2014/